Sargyt amallary

Sargyt bermek

Müşderini saýlamak üçin dürli iberiş usullary bar.Eltip bermek bahasy, müşderini saýlamak üçin dürli iberiş usullary bar.Eltip bermek bahasy, müşderiniň jikme-jik maglumat maglumatlaryndan soň, elementiň belgisini, sargyt mukdaryny we gowşurylan adres.order mukdaryny we gowşurylan salgysyny öz içine alýar.

International Express tarapyndan eltip bermek Eltip bermegiň wagty Bellikler
EMS
ems
5-10 iş güni Gowy gümrük arassalamak ukyby, howpsuz
DHL, Fedex, UPS, TNT ýaly beýleki ekspress
iýmitlenýär
3-5 iş günleri Çalt, ýöne gymmat, Çalt, ýöne gymmat,
Deňiz bilen konteýner daşamak
tölemek
tölemek

Aboveokardaky iberiş wagty salgylanmak üçin.Ekspress arkaly halkara eltip bermek üçin iberiş wagty kurýer kompaniýasyna we ýerli gümrük paçlaryna bagly bolar, ir ýa-da giç gelip biler. Düşüneniňiz üçin sag boluň.

Sargyt maslahatlary

Töleg

1. TT, PayPal, XTransfer we ş.m. ýaly dürli töleg usullaryny goldaň
2. Birnäçe töleg şertlerini goldaň
3. Müşderileriň töleg howpsuzlygyny üpjün ediň

paypal
paypal

Damja we lomaý satuwhyzmaty elýeterli.Kiçijik sargytlar üçin gyssagly eltip bermegi üpjün etmek üçin yzygiderli paýnamalarymyz bar.Uly sargyt üçin, müşderiniň islegine görä LOGO-ny sazlap bileris.Harytlarymyz dünýäniň köp ýurtlaryna, esasanam Afrika, Aziýa, Europeanewropa ýurtlary we Amerika iberildi.

Hyzmat düşünjämiz:Çalt teklip, Hil kepilligi, Presale, satuw, satuwdan soň, doly goşma hyzmaty.

Dünýäniň dürli künjeklerinden lomaý satyjylary, paýlaýjylary, satyjylary hoş geldiňiz!